Lagere school

Personeel basisonderwijs

Leerkrachten Lager onderwijs

Miranda Van Tulden
Graziella Usai
Romina Versalona
Miranda Wehenkel
Francesca Allegro

Lichamelijke opvoeding

Kati Vanhove

Bijzondere leermeesters

Pascale Noirfalise
Wendy Kirkels
Bayram Kocyigit

Ondersteunend personeel SES-leerkracht :

Graziella Usai
Ellen Hoeven
Zorgcoördinator : Katrien Natoli
ICT-coördinator Bart

free vector